2

فصلنامه هفت شهر-شماره دوم

توسط مدیر وبسایت, دی ۲, ۱۳۹۲

فصلنامه هفت شهر
فصلنامه عمران، بهسازی شهری (مرمت شهری)
شماره ۲، زمستان ۱۳۷۹
۹۶ صفحه
چرا هفت شهر ص ۲
یادداشت
بهروز هادی زنوز ص ۳
ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری ص ۶
نین بو -چین : حفاظت میراث فرهنگی برای بهبود بخشی شهری
مترجم: حبیب جباری ص ۷
مورد پژوهی ؛ میدان پایونیر ، سیاتل ، واشینگتن ، منطقه پاستورز ، آلبانی، نیویورک
تنراک /تین هیث/ صص ۱۸-۲۴
چالشهای اقتصادی محله های تاریخی شهری
استیون تیزدل / تنراک / تیم هیث مترجم: محمد تقی زاده ص ۲۹
تجربه های دیگر ؛ بافت تاریخی قاهره
جیم آنتو نیو نیلپر هنرور ص ۵۰
نوسازی شهری در امریکا : تجربه بالتیمور
مایکل میدلتون مترجم: محمدزاده تیتکانلو ص ۵۹
برنامه ریزی برای شهربمبئی
چالز کرا مترجم: بهزاد اسکندر افشار ، نیلپر هنرور ص ۶۶
حقوق شهری ؛ مجموعه ها ، مراکز تاریخی ، سیر تحول جنبش حفاظت و صیانت از آثار معماری
فتانه نراقی ص ۷۷
نقد و نظر ؛ اصطلاح شناس نوسازی و بهسازی شهری
مترجم: محمود توسلی ص ۸۵
مجامع علمی و تخصصی؛ اتحادیه بین المللی معماران ص ۸۸
مجامع علمی و تخصصی؛ همایش علمی بین المللی ص ۹۰
معرفی کتب تخصصی ص ۹۲
قیمت : ۲۰۰۰ هزار تومان

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *