6-7

فصلنامه هفت شهر-شماره ششم و هفتم

دی ۲, ۱۳۹۲

قیمت : ۲۰۰۰ هزار تومان

4

فصلنامه هفت شهر-شماره چهارم

دی ۲, ۱۳۹۲

دانلود فصلنامه هفت شهر-شماره۴ با موضوع تجربه های جهانی ایرانی مرمت شهری قیمت : ۲۰۰۰ هزار تومان

هفت شهر-شماره اول

فصلنامه هفت شهر-شماره اول

دی ۲, ۱۳۹۲

فصلنامه هفت شهر فصلنامه عمران، بهسازی شهری (مرمت شهری) شماره ۱، پاییز ۱۳۷۹ ۹۶ صفحه چرا هفت شهر ص ۲ سخنی با خوانندگان ابولقاسم وحدتی اصل ص ۳ دیدگاه ص ۴ محله های تاریخی شهری مترجم: حمید خادمی ص ۸ احیای محله های صنعتی و تجاری ص ۱۸ مورد پژوهی لیس مارکت ،ناتینگهام ص ۱۹ […]

3

فصلنامه هفت شهر-شماره سوم

دی ۲, ۱۳۹۲

فصلنامه هفت شهر فصلنامه عمران، بهسازی شهری (مرمت شهری) سال دوم، شماره ۳، بهار ۱۳۸۰ ۱۳۶ صفحه یادداشت سردبیر باغ در مفهوم باغ محمد امین میرفندرسکی ص ۴ بررسی تحول قطعنامه های مرمت شهری در ایران نیلپر هنرور ص ۱۴ مداخله گام به گام هسته ای محمدرضا قانعی ؛ محمدرحیم اخوت ص ۴۳ مورد پژوهی […]

2

فصلنامه هفت شهر-شماره دوم

دی ۲, ۱۳۹۲

فصلنامه هفت شهر فصلنامه عمران، بهسازی شهری (مرمت شهری) شماره ۲، زمستان ۱۳۷۹ ۹۶ صفحه چرا هفت شهر ص ۲ یادداشت بهروز هادی زنوز ص ۳ ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری ص ۶ نین بو -چین : حفاظت میراث فرهنگی برای بهبود بخشی شهری مترجم: حبیب جباری ص ۷ مورد پژوهی ؛ میدان […]