سوال ارشد آزاد حقوق ۹۳

خرداد ۱۴, ۱۳۹۳

سوال ارشد آزاد حقوق ۹۳ مجموعه حقوق گرایشهای : ۱٫ حقوق خصوصی ۲٫ حقوق بین‌الملل ۳٫ حقوق جزا و جرم‌شناسی ۴٫ حقوق عمومی ۵٫ حقوق بشر ۶٫ حقوق مالکیت فکری ۷٫ حقوق محیط زیست ۸٫ حقوق اقتصادی ۹٫ حقوق تجارت بین‌الملل ۱۰٫ معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده) ۱۱٫ حقوق ارتباطات ۱۲٫ حقوق تجاری اقتصادی […]