سوال ارشد آزاد روانشناسی ۹۳

خرداد ۱۶, ۱۳۹۳

سوال ارشد آزاد روانشناسی ۹۳ گرایشهای : ۲۰۶۱۱ – کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی) ۲۰۷۰۱ – روانشناسی بالینی ۲۰۷۰۲ – روانشناسی تربیتی ۲۰۷۰۳ – روانشناسی شخصیت ۲۰۷۰۴ – روانشناسی – صنعتی سازمانی ۲۰۷۰۵ – روانشناسی عمومی ۲۰۷۰۸ -سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) ۲۰۷۱۵ -روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا با پاسخنامه (کلید سوالات) قیمت : ۲۵۰۰ تومان